Mätkampanj miljögifter i fisk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gotlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2014
Avslutat
Gotland
2016-09-15 08:15
2016-09-15 08:34

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2014 Slutår 2014
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2014 2014 En gång Länsstyrelsen i Gotlands län
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2014 2014 En gång Länsstyrelsen i Gotlands län