KMÖ, Badvattenövervakning (ej EU-bad), Örebro län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I detta övervakningsprogram ingår de bad som inte omfattas av badvattendirektivet, vilka bör kontrolleras minst 3 eller 4 ggr per år beroende på badsäsongens längd. Provtagning sker för att analysera förekomsten av så kallade indikatororganismer (E.coli respektive intestinala enterokocker), förhöjda halter av dessa organismer indikerar att en förorening skett av vattnet. Vid provtagningstillfället ska även eventuell algförekomst/cyanobakterier samt ev skräp noteras och rapporteras. Kommunerna ansvarar för baden och Folkhälsomyndigheten är den nationella datavärden som tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten sköter Badplatsen (https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/badvatten.html). Ansvariga för undersökningens genomförande är kommunerna i Örebro län. De bad som omfattas av badvattendirektivet (EU-bad) finns i övervakningsprogrammet "Övervakning enligt badvattendirektiv 2006/7/Eg".
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Laxå kommun
Askersund kommun
Degerfors kommun
Hallsberg kommun
Nora kommun
Örebro kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Lekeberg kommun
Lindesberg kommun
Ljusnarsberg kommun
KÖ, kommunal övervakning
1991
-
Pågående
Örebro
2016-10-19 14:03
2016-10-24 09:18

Undersökningen består huvudsakligen av Temperatur men omfattar vid behov även föroreningar som inverkar negativt på badvattenkvaliteten.
Undersökningstyper
Startår 1991 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Temperaturförhållande 1991 - 3 gånger per år Folkhälsomyndigheten
Temperatur 1991 - 3 gånger per år Folkhälsomyndigheten
Biologiska kvalitetsfaktorer
Parametrar enligt Badvattendirektivet 1991 - 3 gånger per år Folkhälsomyndigheten
Synlig förorening 1991 - 3 gånger per år Folkhälsomyndigheten