VER, Östergötlands län, sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
VER, Verifieringsövervakning
2017
-
Pågående
Östergötland
Kalmar
2017-11-27 13:33
2021-05-07 15:51

Undersökningen innefattar vattenkemi och klorofyll
Undersökningstyper Siktdjup Vattenkemi i sjöar
Startår 2017 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 2020 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Fosfat 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrit 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kadmium och kadmiumföreningar 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Bly och blyföreningar 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nickel och nickelföreningar 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Arsenik 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Krom 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Zink 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Koppar 2017 2017 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 2020 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 2017 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 2020 2020 Två gånger SLU, Institutionen för vatten och miljö