VER, Östergötlands län, sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Verifierande övervakning av sjöar i Östergötland.
Sedan 2021 ingår även RMÖ-programmet "Operativ övervakning i vattenförekomster". På längre sikt kommer detta program kunna utgöra länets samlade operativa övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
VER, Verifieringsövervakning
2017
-
Pågående
Östergötland
Kalmar
2017-11-27 13:33
2021-10-01 16:24

Undersökningen innefattar vattenkemi och klorofyll
Undersökningstyper Växtplankton i sjöar
Startår 2017 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton 2017 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Andel blågrönalger 2020 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Artantal för växtplankton 2020 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorofyll a 2017 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalbiomassa 2020 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnespåverkan växtplankton 2020 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö
Planktontrofiskt index (PTI) 2020 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö