RMÖ, Miljögifter i fisk, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2016
-
Pågående
Östergötland
2017-12-04 12:55
2018-02-06 14:18

Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk
Startår 2016 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Nickel och nickelföreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Dioxiner och dioxinlika föreningar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Hexabromcyklododekaner (HBCDD) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Arsenik 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Zink 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Icke-dioxinlika PCB'er (6 PCB: 28,52,101,138,153,180) 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Krom 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning
PFAS 11 2016 - En gång SGU, Sveriges geologiska undersökning