SRK, Lagan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Lagans avrinningsområde. Lagans vattenråd, www.lagansvattenrad.se
Lagans vattenvårdsförening bildades 1955 och ombildades till Lagans vattenråd 2010. Samordnad recipientkontroll har förekommit sedan 1960-talet, men utformning som liknar dagens program gjordes 1994.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lagans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1994
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Halland
2011-01-25 15:53
2021-12-20 10:08

Undersökningar framförallt i Storån.
Undersökningstyper Metaller och organiska miljögifter i fisk från sjöar och vattendrag
Startår 2005 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kadmium och kadmiumföreningar 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kvicksilver och kvicksilverföreningar 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Bly och blyföreningar 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Nickel och nickelföreningar 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Särskilda förorenande ämnen 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Krom 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Zink 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Koppar 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Kobolt 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Totalaluminium 2005 - Var sjätte år IVL Svenska Miljöinstitutet AB