SRK, Lagan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Lagans avrinningsområde. Lagans vattenråd, www.lagansvattenrad.se
Lagans vattenvårdsförening bildades 1955 och ombildades till Lagans vattenråd 2010. Samordnad recipientkontroll har förekommit sedan 1960-talet, men utformning som liknar dagens program gjordes 1994.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Lagans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1994
-
Pågående
Kronoberg
Jönköping
Halland
2011-01-25 15:53
2021-12-20 10:08

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1994 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ammonium 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1994 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö