RMÖ, Blekinge län, Sötvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regional miljöövervakning i Blekinge län. Data från övervakningen används som underlag vid bedömning av ekologisk status inom vattenförvaltningen samt för bedömningar av regionala miljömål.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1991
-
Pågående
Blekinge
2018-06-14 12:47
2018-06-19 11:27

Undersökningstyper Inventeringsmetod för sjöhjortron (Nostoc zetterstedtii) och näcköra (Nostoc parmelioides)
Startår 1997 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Övriga biologiska parametrar 1997 - Var tredje år Länsstyrelsen i Bleking län
Utbredningsområde, täckningsgrad, dominerande kolonistorlek, koloniform, förekomst av juvenila individer