Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Extra regional miljöövervakning: fys-kem, miljögifter. Engångsinsats med provtagning utförd av Länsstyrelsen i Kronobergs län. Fysikalisk kemiska parametrar och miljögifter. Provtagning utförd mellan år 2014 till 2018 vid olika vattendrag och sjöar i Kronobergs län.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Kronobergs län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2018
Avslutat
Kronoberg
2019-02-05 11:44
2019-02-06 09:16

Vattenkemi i sjöar och vattendrag
Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar Vattenkemi i vattendrag
Startår 2014 Slutår 2018
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Näringsämnen 2014 2018 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Prioriterade ämnen 2014 2018 - SLU, Institutionen för vatten och miljö
Särskilda förorenande ämnen 2014 2018 - SLU, Institutionen för vatten och miljö