SRK, Göta älv, specialundersökningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenvårdsförbundet utför specialundersökningar inom den samordnade recipientkontrollen. Tillexempel görs en limnologisk undersökning i Anten och Mjörn vart 10 år. Då undersöks bland annat växtplankton, makrofyter, nätprovfiske, kvicksilver och PFOS i gädda och aborre samt metaller och miljögifter i sediment.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Göta älvs Vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
2015
-
0
Västra Götaland
2019-02-15 13:57
2020-09-22 13:28

Undersökningstyper Makrofyter i sjöar
Startår 2015 Slutår 2018
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Makrofyter 2015 2018 En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö