RMÖ, Skåne län, Grundvatten påverkat av tätort och jordbruk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (2022-2027) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning och analys av grundvatten för översiktlig bild av storskalig påverkan från tätort och jordbruk på grundvattenkvaliteten.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2014
2020
Pågående
Skåne
2019-06-18 21:24
2019-09-06 13:55

Provtagning av bekämpningsmedel för att undersöka pverkan från jordbruk på grundvatten.
Undersökningstyper
Startår 2014 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer
Bekämpningsmedel 2014 - 1 gång per år
Alaklor 2014 - 1 gång per år
Atrazin 2014 - 1 gång per år
Klorfenvinfos 2014 - 1 gång per år
Diuron 2014 - 1 gång per år
Isoproturon 2014 - 1 gång per år
Simazin 2014 - 1 gång per år
Bentazon 2014 - 1 gång per år
Cyanazin 2014 - 1 gång per år
Diklorprop 2014 - 1 gång per år
Dimetoat 2014 - 1 gång per år
Fenpropimorf 2014 - 1 gång per år
Glyfosat 2014 - 1 gång per år
Kloridazon 2014 - 1 gång per år
MCPA 2014 - 1 gång per år
Summan av CAS_16484-77-8 Mecoprop –p (MCPP-P) och CAS_7085-19-0 Mecoprop 2014 - 1 gång per år
Metamitron 2014 - 1 gång per år
Metribuzin 2014 - 1 gång per år
Metsulfuronmetyl 2014 - 1 gång per år
Pirimikarb 2014 - 1 gång per år
Sulfosulfuron 2014 - 1 gång per år
Tifensulfuronmetyl 2014 - 1 gång per år
Tribenuronmetyl 2014 - 1 gång per år
2,4-Diklorfenoxiättiksyra 2014 - 1 gång per år
Azoxystrobin 2014 - 1 gång per år
BAM 2014 - 1 gång per år
Bitertanol 2014 - 1 gång per år
Cyprodinil 2014 - 1 gång per år
Diflufenikan 2014 - 1 gång per år
Etofumesat 2014 - 1 gång per år
Fluroxipyr 2014 - 1 gång per år
Flurtamon 2014 - 1 gång per år
Fuberidazol 2014 - 1 gång per år
Imazalil 2014 - 1 gång per år
Imidakloprid 2014 - 1 gång per år
Klopyralid 2014 - 1 gång per år
Kvinmerac 2014 - 1 gång per år
Metalaxyl 2014 - 1 gång per år
Pendimetalin 2014 - 1 gång per år
Prokloraz 2014 - 1 gång per år
Propikonazol 2014 - 1 gång per år
Propyzamid 2014 - 1 gång per år
Prosulfokarb 2014 - 1 gång per år
Terbutryn 2014 - 1 gång per år
Terbutylazin 2014 - 1 gång per år
Terbutylazin-desetyl 2014 - 1 gång per år
Desisopropylatrazin 2014 - 1 gång per år
Hexazinon 2014 - 1 gång per år
Metazaklor 2014 - 1 gång per år
AMPA 2014 - 1 gång per år
Boskalid 2014 - 1 gång per år
Pikoxystrobin 2014 - 1 gång per år
Bifenox 2014 - 1 gång per år
Diklorvos 2014 - 1 gång per år