RK, Kemira

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vatten och sedimentprovtagningar i samband med riskutredning av läckage från Kemiras förorenade markoråden.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
RK, Recipientkontroll
2012
-
0
Skåne
2019-07-01 15:37
2019-07-02 13:58

Undersökningstyper
Startår 2013 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Prioriterade ämnen 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Kadmium och kadmiumföreningar 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Antracen 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Fluoranten 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Bly och blyföreningar 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Tributyltenn föreningar 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Särskilda förorenande ämnen 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning
Koppar 2013 - annat SGU, Sveriges geologiska undersökning