VER: länsstyrelsen Blekinge

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Övergripande program för verifiering av vattenförvaltningsarbete i Blekinge län.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
VER, Verifieringsövervakning
2020
-
Pågående
Blekinge
2022-02-10 15:12
2022-02-10 16:23

Verifiering av statusklassning map övergödning mha kiselalgsanalys. Inleddes 2020 och beräknas pågå fram till 2025 med ett mindre antal lokaler årligen
Undersökningstyper Lokalbeskrivning Påväxt i rinnande vatten – kiselalgsanalys
Startår 2020 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Påväxt-kiselalger 2020 - En gång SLU, Institutionen för vatten och miljö