SRK, Nissan

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Samordnad recipientkontroll för Nissans avrinningsområde. Nissans vattenråd, www.nissansvvf.se
Nissans vattenvårdsförbund bildades 1960 och ombilades 2010 till vattenråd. Samordnad recipientkontroll i dess nuvarande form har bedrivits sedan 1992.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nissans Vattenråd
SRK, Samordnad recipientkontroll
1992
-
Pågående
Jönköping
Halland
Västra Götaland
2011-01-25 15:55
2019-05-23 14:07

Undersökningstyper Vattenkemi i sjöar
Startår 1992 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer
Syrgasförhållanden 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Syrgas 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Ljusförhållanden 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Siktdjup 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Vattenfärg 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Grumlighet 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Näringsämnen 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalkväve 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Totalfosfor 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
TOC 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Nitrat + nitrit 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperaturförhållande 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Temperatur 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Salthaltsförhållanden 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Konduktivitet 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Försurning 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
pH 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Alkalinitet 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Sulfat 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Övriga fysikaliska och kemiska parametrar 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Klorid 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalcium 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Kalium 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Natrium 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Absorbans 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö
Magnesium 1992 - 1 gång per år SLU, Institutionen för vatten och miljö