RK, Munksjö Aspa Bruk

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontoll i Vättern vid Sörviken. Munskjö Aspa Bruk AB tillverkar sulfatmassa.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Munksjö Aspa Bruk AB
RK, Recipientkontroll
1977
-
Pågående
Örebro
2011-02-11 16:59
2011-09-06 16:12

Undersökningstyper Bottenfauna i sjöars profundal och sublitoral
Startår 1977 Slutår -
Kvalitetsfaktorer Startår Slutår Frekvens Datavärd Övervakningsstationer
Biologiska kvalitetsfaktorer
Bottenfauna 1977 - 1 gång per år Munksjö Aspa Bruk AB
Fem hugg