KÖ, Sigtuna kommuns övriga sjöar och vattendrag

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Sigtuna kommun
KÖ, kommunal övervakning
2011
-
Pågående
Stockholm
2015-02-23 17:23
2018-11-15 16:44
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fyrisån-Vidboån, Krogsta SE662625-162382 Vidboån KMÖ-VDRG-SIG1 Vidboån Norrström
2 Oxundaån-Hargsån, Hargsbro SE660757-162207 Hargsån KMÖ-VDRG-SIG3 Oxundaån-Hargsån Norrström
3 Rickebyån SE662036-161150 Rickebyån KMÖ-VDRG-SIG2 Rickebyån Norrström

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Halmsjön, djuphåla SE661715-162215 Halmsjön KMÖ-SJÖ-SIG1 Halmsjön Norrström
2 Horssjön, mitt SE661995-162045 Horssjön KMÖ-SJÖ-SIG2 Horssjön Norrström
3 Norrbysjön, mitt SE662454-162349 Norrbysjön KMÖ-SJÖ-SIG3 Norrbysjön Norrström
4 Sigridsholmssjön, mitt SE661829-162437 Sigridholmssjön KMÖ-SJÖ-SIG4 Sigridsholmssjön Norrström