Vombsänkan

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7SE615867-137086
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7SE615867-137086
Svenskt ID
WA12744184
Latitud
55.49077
Longitud
13.64317
Storlek
453,53737776 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 14 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Eslöv
Lund
Sjöbo
Skurup
Staffanstorp

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Vid mätstation Klingavälsån - SE616922-135881
Förgrening - SE617111-136605
Inloppet i Vombsjön - SE617215-136350
Ovan 617802-135641 - SE617759-135667
Ovan Klingavälsån - SE617703-135736
Mynnar i Kävlingeån - SE617869-135366
Ovan Källingabäcken - SE616528-397538
Ovan Orehusbäcken - SE616575-136352
Vid mätstation Köpingebro - SE615242-138327
Ovan 614703-138069 - SE614862-138208
Utloppet av Krankesjön - SE617096-402423
Ovan Sularpsbäcken - SE617851-401150
Namn saknas - SE616235-402019
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614624-137728
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614734-137156
Mynnar i Skivarpsån - SE615609-136072
Ovan 615207-135909 - SE615414-135709
Mynnar i Skivarpsån - SE615743-135531
Mynnar i Klingavälsån - SE616563-135769
Namn saknas - SE617079-136453
Vid mätstation Trolleberg - SE617661-133537
Mynnar i Höje å - SE617902-132815
Mynnar i Nybroån - SE615430-138100
Ovan Örupsån - SE615566-137926
Ovan Kulleån - SE615817-137823
Inloppet i Sövdesjön - SE616283-136788
Mynnar i Vombsjön - SE617629-136719
Mynnar i Höje å - SE617592-134053
Mynnar i Vombsjön - SE618091-136302
Utloppet av Vombsjön - SE617590-136174
Mynnar i Nybroån - SE616198-137568
Mynnar i Höje å - SE617212-134253
Mynnar i Kävlingeån - SE617561-135621
Utloppet av Snogeholmssjön - SE616134-137011
Utloppet av Sövdesjön - SE616068-136348
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614644-136441
Inloppet i Snogeholmssjön - SE615999-136743
Mynnar i Kabusaån - SE614760-138640
Mynnar i havet - SE614682-138065
Utloppet av Ellestadsjön - SE615862-136850
Mynnar i Nybroån - SE614787-137925
Mynnar i Nybroån - SE615770-137692
Utloppet av Häckebergasjön - SE616363-135007
Ovan Kabusaån - SE614865-138490
Ovan Tuvebäcken - SE614687-138482
Mynnar i Kabusaån - SE614591-138612
Utloppet av Krageholmssjön - SE615459-136909
Mynnar i havet - SE615014-136867
Vid mätstation Tånemöll - SE614915-136027
Ovan Pilsåkersbäcken - SE617806-133119
Ovan 617961-135389 - SE617937-135507
Mynnar i Kävlingeån - SE617885-135707
Mynnar i havet - SE614578-138391
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614308-139578
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614688-138200

Huvudavrinningsområden

Kävlingeån - SE92000
Höje å - SE91000
Nybroån - SE89000
Kustområde - SE89090
Kustområde - SE88089