SV Skånes kalkstenar

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7SE615989-133409
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7SE615989-133409
Svenskt ID
WA69177643
Latitud
55.49522
Longitud
13.27402
Storlek
1837,01105287 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 14 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Svedala
Trelleborg
Vellinge
Ystad
Lomma

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Utloppet av Yddingesjön - SE616101-133898
Mynnar i Sege å - SE616301-133374
Nedlagd mätstation Lilla Mölleberga i Sege å - SE616520-133219
Ovan Torrebergabäcken - SE616798-133357
Ovan 617723-132843 - SE617766-132958
Vid mätstation Värpinge - SE617892-133152
Inloppet i Börringesjön - SE615244-393442
Mynnar i Klosterviken - SE615169-395791
Rinner mot S m Öresunds kustvatten - SE616056-369177
Utloppet av Havgårdssjön - SE614962-396270
Ovan Källingabäcken - SE616528-397538
Mynnar i Saxån - SE619315-372722
Namn saknas - SE614577-401081
Utloppet av Klosterviken - SE615196-394166
Rinner till S Öresunds kustvatten - SE614244-130981
Rinner till V sydkustens kustvatten - SE614223-130991
Rinner till S Öresunds kustvatten - SE614135-130966
Rinner till V sydkustens kustvatten - SE614068-130998
Mynnar i Tullstorpsån - SE614237-403871
Rinner mot S Öresunds kustvatten - SE615786-370606
Rinner till S m Öresunds kustvatten - SE619532-131277
Rinner till Höllviken - SE615716-131743
Rinner till Höllviken - SE615363-131812
Rinner till Höllviken - SE615305-131820
Rinner till Höllviken - SE615183-131846
Rinner till Höllviken - SE615170-131882
Mynnar i havet - SE614619-133951
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE614436-132359
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE614473-131551
Rinner till N m Öresunds kustvatten - SE620202-130572
Rinner till N m Öresunds kustvatten - SE619626-131303
Rinner till Lundåkrabukten - SE619538-131313
Mynnar i Skivarpsån - SE615609-136072
Ovan 615207-135909 - SE615414-135709
Mynnar i Skivarpsån - SE615743-135531
Ovan 615140-135187 - SE615384-135124
Namn saknas - SE617562-132984
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE614106-133106
Rinner mot Lommabukten - SE617132-132602
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE614147-133402
Rinner mot Trelleborgs hamnområde - SE614277-133310
Rinner mot Ystads hamnområde - SE614643-137478
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614734-137156
Ovan Braån - SE619456-132426
Ovan 615450-135530 - SE615521-135285
Rinner mot Lommabukten - SE616566-132084
Rinner mot Malmö hamnområde - SE617145-132542
Mynnar i havet - SE617500-132837
Namn saknas - SE619235-132390
Rinner mot Malmö hamnområde - SE616563-132452
Ovan 617419-133739 - SE617207-133764
Mynnar i Höje å - SE617902-132815
Vid mätstation Svedala - SE615591-133818
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE614222-132939
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614624-137728
Mynnar i Dybäcksån - SE615265-134886
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614644-136441
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE613913-134124
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE613820-134534
Mynnar i havet - SE614177-134667
Mynnar i Höje å - SE617592-134053
Vid mätstation Trolleberg - SE617661-133537
Mynnar i Torrebergabäcken - SE616553-133973
Ovan 616834-133935 - SE616784-134052
Mynnar i Sege å - SE616795-133544
Mynnar i Höje å - SE617212-134253
Mynnar i havet - SE614454-136074
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614265-135892
Mynnar i Saxån - SE619126-132775
Mynnar i Nybroån - SE614787-137925
Inloppet i Klosterviken - SE615646-134306
Utloppet av Fjällfotasjön - SE615793-134233
Ovan 616395-133236 - SE616213-133100
Utloppet av Häckebergasjön - SE616363-135007
Vid mätstation Tånemöll - SE614915-136027
Mynnar i havet - SE615659-132131
Utloppet av Börringesjön - SE615456-134197
Mynnar i havet - SE617143-132745
Nedlagd mätstation Åkarp - SE617367-133107
Utloppet av Björkesåkrasjön - SE615806-134790
Mynnar i havet - SE614152-135267
Mynnar i havet - SE613994-133675
Mynnar i havet - SE614376-133006
Ovan 614171-135279 - SE614191-135049
Mynnar i havet - SE614334-132772
Mynnar i havet - SE615014-136867
Vid Q i Län punkt - SE615726-131904
Rinner mot Lommabukten - SE618433-131953
Mynnar i havet - SE618471-132165
Rinner mot N m Öresunds kustvatten - SE620371-131359
Mynnar i havet - SE616904-132760
Mynnar i havet - SE618225-132412
Rinner mot Lommabukten - SE617971-132593
Rinner mot Lommabukten - SE618124-132195
Rinner mot Lundåkrabukten - SE619012-132157
Rinner mot Lundåkrabukten - SE619736-131643
Ovan Välabäcken - SE619297-132674
Rinner mot Höllviken - SE615068-132251
Rinner mot S Öresunds kustvatten - SE614577-131221
Mynnar i havet - SE614405-135533
Rinner mot Höllviken - SE615678-131856
Mynnar i havet - SE615722-131831
Rinner mot Höllviken - SE615868-131855
Rinner mot Lommabukten - SE617392-132782
Mynnar i Höje å - SE617829-133095
Ovan Pilsåkersbäcken - SE617806-133119
Mynnar i havet - SE619613-131801
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE613954-134879
Rinner mot V sydkustens kustvatten - SE614023-133582
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614256-135442

Huvudavrinningsområden

Sege å - SE90000
Höje å - SE91000
Kustområde - SE89090
Saxån - SE93000
13 - 13
15 - 15
Kustområde - SE90091
Nybroån - SE89000
Kustområde - SE92093
Kustområde - SE93094
Kävlingeån - SE92000
Kustområde - SE91092