SV Skånes kalkstenar

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7SE615989-133409
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förlängning av förvaltningscykel 2
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7SE615989-133409
Svenskt ID
SE615989-133409
Latitud
55.49522
Longitud
13.27402
Storlek
1837,01105287 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 11 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:1) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 9 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.,
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Burlöv
Helsingborg
Kävlinge
Landskrona
Lomma

Län

Skåne