Kågeröd

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7SE619821-133086
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7SE619821-133086
Svenskt ID
WA54002168
Latitud
55.84791
Longitud
13.10355
Storlek
289,314789941 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 14 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenskyddsområden

Inlagt 2019-09-03 08:41

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Eslöv
Helsingborg
Kävlinge
Landskrona
Lund

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Ovan Pilsåkersbäcken - SE617806-133119
Ovan Bråån - SE618609-134029
Ovan 618932-134450 - SE618904-134452
Mynnar i Kävlingeån - SE618827-133905
Ovan Välabäcken - SE619297-132674
Mynnar i Råån - SE620331-132416
Ovan Humlebäcken - SE621649-371703
Nedlagd mätstation Asmundtorp - SE619765-373424
Mynnar i Saxån - SE619315-372722
Mynnar i Braån - SE619602-370524
Mynnar i Råån - SE620999-132268
Ovan Tjutebäcken - SE620441-132039
Ovan Snattabäcken - SE620897-133466
Ovan Braån - SE619456-132426
Ovan Sularpsbäcken - SE617851-401150
Ovan 619816-132080 - SE619403-377297
Mynnar i Råån - SE621063-131350
Ovan Skavebäck - SE622888-131328
Mynnar i Höje å - SE617592-134053
Mynnar i Kävlingeån - SE617877-134205
Vid mätstation Trolleberg - SE617661-133537
Mynnar i Höje å - SE617902-132815
Vid mätstation Ellinge - SE618959-134205
Mynnar i Braån - SE619892-132943
Ovan 619746-133008 - SE619837-133127
Ovan Hallabäcken - SE621619-132742
Mynnar i Vege å - SE621906-132718
Vid mätstation Åbromölla - SE621966-132435
Ovan 620337-132400 - SE620382-132456
Ovan Kovlebäcken - SE621002-131357
Mynnar i Vege å - SE621852-132324
Mynnar i Saxån - SE619126-132775
Vid mätstation Högsmölla - SE618685-132915
Nedlagd mätstation Kävlinge - SE618780-133340

Huvudavrinningsområden

Höje å - SE91000
Kävlingeån - SE92000
Saxån - SE93000
Råån - SE94000
Vege å - SE95000