Skrivkritan

  • Skyddat område
  • EU ID: SEA7WA20556221
  • Inkluderas i EU-rapporteringar
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Dricksvattenförsörjning, Artikel 7
EU ID
SEA7WA20556221
Svenskt ID
WA20556221
Latitud
55.67624
Longitud
13.23544
Storlek
119,9774257 km2
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 5 kap. 14 §., Förordning (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 3 kap. 2 §., Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2017:20) om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 11 §., Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter (SGU-FS 2013:1) om kartläggning och analys av grundvatten. 13 §.
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom

Distriktsindelningar

4. Södra Östersjön

Kommuner

Staffanstorp
Svalöv
Ystad
Helsingborg
Kävlinge

Län

Skåne

Delavrinningsområden

Vid mätstation Värpinge - SE617892-133152
Mynnar i Höje å - SE617829-133095
Ovan Pilsåkersbäcken - SE617806-133119
Ovan 619816-132080 - SE619403-377297
Ovan Källingabäcken - SE616528-397538
Mynnar i Saxån - SE619315-372722
Mynnar i Braån - SE619602-370524
Namn saknas - SE619235-132390
Ovan Braån - SE619456-132426
Mynnar i Skivarpsån - SE615609-136072
Ovan 615207-135909 - SE615414-135709
Mynnar i Skivarpsån - SE615743-135531
Namn saknas - SE616235-402019
Vid mätstation Högsmölla - SE618685-132915
Rinner mot Ö sydkustens kustvatten - SE614644-136441
Mynnar i Höje å - SE617592-134053
Vid mätstation Trolleberg - SE617661-133537
Ovan 617419-133739 - SE617207-133764
Mynnar i Höje å - SE617902-132815
Mynnar i havet - SE615014-136867
Vid mätstation Tånemöll - SE614915-136027
Mynnar i Saxån - SE619126-132775
Utloppet av Häckebergasjön - SE616363-135007
Ovan 616834-133935 - SE616784-134052
Mynnar i Höje å - SE617212-134253
Mynnar i havet - SE619613-131801
Rinner mot Lundåkrabukten - SE619736-131643
Ovan Välabäcken - SE619297-132674
Mynnar i havet - SE618471-132165
Rinner mot N m Öresunds kustvatten - SE620371-131359
Mynnar i havet - SE618225-132412

Huvudavrinningsområden

Höje å - SE91000
Saxån - SE93000
Kustområde - SE89090
Kävlingeån - SE92000
Sege å - SE90000
Kustområde - SE93094
Kustområde - SE92093