Avloppskänsliga områden, inlandsvatten, fosfor

  • Skyddat område
  • EU ID: SELK001
  • Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Kategorier
Avloppsvattendirektivet
EU ID
SELK001
Svenskt ID
SELK001
Latitud
65.243141
Longitud
17.63426
Storlek
446953,65 km2
1307,96 km
Lagtextsreferens
Miljöbalken (1998:808) 9 kap. 7 §, Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Statens naturvårdsverks kungörelse med föreskrifter (SNFS 1994:7) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse
Ingår i cykler
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016)
Förlängning av förvaltningscykel 2
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)
Förlängning av förvaltningscykel 3
Metadata
Rapporteringslänk

Vattenförekomster kopplade till området

Vatten Vatten koppling ValueStatusProtectedArea
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom
Helt inom

Detta område är kopplat till 23150 vatten.
Klicka här för att visa samtliga.

Distriktsindelningar

2. Bottenhavet (Int. avr. omr. Trøndelagsfylkene - Sverige)
1. Bottenviken (Int. avr. omr. Nordland - Sverige)
1. Bottenviken (Int. avr. omr. Troms - Sverige)
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
1. Bottenviken (nationell del)

Kommuner

Boxholm
Finspång
Vaggeryd
Vetlanda
Vingåker

Län

Östergötland
Jönköping
Södermanland
Västra Götaland
Uppsala