Referens

Mindre fosfor och kväve från jordbrukslandskapet. Utvärdering av anlagda våtmarker inom miljö och landsbygdsprogrammet och det nya landsbygdsprogrammet
51391
Weisner, S. och G. Thiere
2010
Åtgärdseffektplats