Referens

Skyddszonsdatabas (SLU)
51399
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet
Nationell
Annat
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
2013
FyrisSKZ är ett webbaserat verktyg för att redovisa resultat ur en nationellt täckande databas för skyddszoners effekt och kostnad.
Åtgärdseffektplats