Referens

Åtgärdsprogram Södra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015
51482
Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt
Nationell
Annat
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
2009