Referens

Handbok om vattenskyddsområde
51483
Naturvårdsverket
2010:5
Nationell
Rapport
Naturvårdsverket
2010