Referens

Skyddsridåer längs vattendrag
51493
Björn Bergqvist
1999:3
Regional
Rapport
Fiskeriverket (FiV)
1999