Referens

Vattentäktsarkivet vid SGU
51562
Statens geologiska undersökningar
Nationell
Webbsida
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
-
Vattentäktsarkivet är en databas med information om Sveriges vattenverk och vattentäkter samt vattenkvalitetsdata.

Vattentäktsarkivet kallades tidigare DGV (Databas för grundvattenförekomster och vattentäkter) och innehöll endast uppgifter om grundvattentäkter och tillhörande vattenverk samt analysresultat från råvattenprover. Idag samlas även uppgifter om ytvattentäkter och analysresultat från dricksvattenprover in till databasen.
Statusklassning
Statusklassning, Miljöproblem, Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Statusklassning, Miljöproblem, Åtgärdsplats, Åtgärdseffektplats
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöproblem
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning, Miljöpåverkan
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning
Statusklassning