Referens

Sveriges geologiska undersöknings föreskrifter om kartläggning och analys av grundvatten (SGU-FS 2013:1)
51569
Sveriges geologiska undersökningar
SGU-FS 2013:1
Nationell
Lagstiftning
Regeringskansliet
2013
Länk till föreskrift läggs in när de publicerats på SGUs webbplats.