Referens

Näringsavskiljning i anlagda våtmarker i jordbruket. Analys av mätresultat och effekter av landsbygdsprogrammet.
54248
Weisner S, Johannesson K och K Tonderski
Rapport 2015:7
Nationell
Rapport
Jordbruksverket (SJV)
2015