Referens

Metod för Sjöfart och båtliv - Åtgärder och undantag
55061
Lisa Dahlén, Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
2020
Metoden beskriver principer för åtgärdsanalys och undantag när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av transporter till sjöss och infrastruktur för sjöfart och båtliv.
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm