Referens

Metod för väg, järnväg och flygplatser - Åtgärder och undantag
55062
Lisa Dahlén, Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Bottenhavets vattendistrikt
2020
Metoden beskriver principer för åtgärdsanalys och undantag när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av transportinfrastruktur i form av vägar, järnvägar och flygplatser.
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm