Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för väg, järnväg och flygplatser: Åtgärder och undantag
55062
Vattenmyndigheterna (Lisa Dahlén & Hanna-Mari Pekkarinen Rieppo)
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2020
Metoden beskriver principer för åtgärdsanalys och undantag när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av transportinfrastruktur i form av vägar, järnvägar och flygplatser.
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm