Referens

Metod för beräkning av åtgärdsbehovet för övergödning
55066
Martin Erlandsson Lampa, Jan F Petersson och Niclas Engene
Nationell
Annat
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
2020
Metodbeskrivning för framtagande av åtgärdsbehov (beting) för övergödning, med avseende på inlands- och kustvatten.