Referens

Vattenmyndigheternas beräkningar av åtgärdsbehovet för övergödning
55066
Vattenmyndigheterna (Martin Erlandsson Lampa, Jan F Petersson & Niclas Engene)
Nationell
Annat
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2021
Metodbeskrivning för framtagande av åtgärdsbehov (beting) för övergödning, med avseende på inlands- och kustvatten.