Referens

Metod för påverkanstyperna Förändring av konnektivitet genom dammar, barriärer och slussar–Annat (skogsbruk) och Förändring av morfologiskt tillstånd – annat (skogsbruk) - Förslag på åtgärder och miljökvalitetsnormer
55071
Vattenmyndigheterna i samverkan
Nationell
Annat
-