Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för skogsbrukets påverkan på konnektivitet och morfologiskt tillstånd: Åtgärder och undantag
55071
Vattenmyndigheterna i samverkan
Nationell
Annat
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2020