Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för miljöskydd (övrig sektor): Åtgärder och undantag
55073
Vattenmyndigheterna (Anna Stjärne)
Nationell
Annat
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2019