Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för deponier: Åtgärder och undantag
55077
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
Nationell
Annat
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2020
Metod inför samråd 2020-2021. Slutlig metod tas fram vid beslut 2021.