Referens

Metod Åtgärder och MKN Punktkällor Deponier
55077
Vattenmyndigheterna i samverkan
Nationell
Annat
2020
Metod inför samråd 2020-2021. Slutlig metod tas fram vid beslut 2021.