Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för industrins punktkällor: Åtgärder och undantag
55078
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
Nationell
Annat
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2019
Metod inför samråd 2020-2021. Slutlig metod tas från inför beslut 2021.