Referens

Metod Åtgärder och MKN Punktkällor lakvatten gruvdrift
55079
Vattenmyndigheterna i samverkan
Nationell
Annat
2020
Metod inför samråd 2020-2021. Slutlig metod tas fram inför beslut 2021.