Referens

Metod för påverkanstypen Atmosfärisk deposition – Försurning
55086
Martin Erlandsson Lampa
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt
2021
Detta dokument riktar sig främst till dig som arbetar på en länsstyrelse och ska genomföra åtgärdsanalys och föreslå undantag/tidsfrister när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten med avseende på påverkanstypen Diffusa källor - Atmosfärisk deposition – Försurning.