Referens

Metodbeskrivning: Små avlopp
55087
Are Vallin, Anneli Bengtsson Lee, Katrin Herrlin Sjöberg
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
2021
Detta dokument riktar sig främst till dig som arbetar på en länsstyrelse och ska genomföra åtgärdsanalys och föreslå undantag när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av diffusa källor - små avlopp.