Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för avloppsreningsverk och avloppsledningsnät: Åtgärder och undantag
55088
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2021
Detta dokument riktar sig främst till dig som arbetar på en länsstyrelse och ska genomföra åtgärdsanalys och föreslå undantag när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av punktkällorna avloppsreningsverk och ledningsnät (bräddning).