Referens

Metodbeskrivning: Avloppsreningsverk och avloppsledningsnät
55088
Are Vallin, Anneli Bengtsson-Lee, Katrin Herrlin-Sjöberg, Malin Willför
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt
2021
Detta dokument riktar sig främst till dig som arbetar på en länsstyrelse och ska genomföra åtgärdsanalys och föreslå undantag när det gäller miljökvalitetsnormer för vatten som påverkas av punktkällorna avloppsreningsverk och ledningsnät (bräddning).