Referens

Vattenmyndigheternas riktlinjer för säkerställd vattenförsörjning: Åtgärder och undantag
55090
Vattenmyndigheterna (Malin Naess, Marie Wennerbäck, Katrin Herrlin Sjöberg, Anna Carnelius & Anna Karlsson)
Nationell
Rapport
Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt
2021
Sedan hösten 2018 bedriver vattenmyndigheterna ett metodutvecklingsarbete med syfte att förbättra åtgärder, undantag och ekonomisk analys för vattenförekomsterna i VISS. En del av arbetet är att förbättra hanteringen av åtgärder i VISS för att få ett bättre underlag för miljökvalitetsnormerna. Det resulterar i att kommuner, länsstyrelser och åtgärdsmyndigheterna får bättre effekt i sitt åtgärdsgenomförande
Utgångspunkten för metodutvecklingsarbetet är att åtgärder och undantag för miljökvalitetsnormer för vatten måste vara grundade på en definierad påverkanstyp (mänsklig påverkan) kopplat till vilka kvalitetsfaktorer eller parametrar som redan är försämrade eller riskerar att försämras på grund av påverkanstrycket. Metodbeskrivningen har tagits fram för att säkra att bedömningarna är tillräckliga och tillförlitliga samt att de genomförs på ett accepterat, förutsägbart och transparent sett.
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm
Miljökvalitetsnorm