Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Bollen (WA15649128)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Bollen (WA15649128)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Bollen (WA15649128)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Bollen (WA15649128)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Stockholm - 01
Kommun
Norrtälje - 0188
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE59060
Åtgärdsområde
Broströmmen, Norrtäljeån och Norrtäljeviken
Startår
2002
Slutår
2008
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6629340
SWEREF99 TM Östlig: 719273

RT 90 2,5 gon V - X: 6628970
RT 90 2,5 gon V - Y: 1674130

WGS84 Latitud: 59,74386
WGS84 Longitud: 18,90257

ETRS-89 Latitud: 59.74385
ETRS-89 Longitud: 18.90256

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar 2483 Bollen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2002 2008

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2002 2008
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av sjöar Mätkampanj-Vattenkemi i sjöar Försurning Syraneutraliserande förmåga (ANC) 1 gång per år 2002 2008