Klingavälsån,Uppströms åtgärd UC4LIFE; nedströms Ilstorpsvägen

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE616802-136258
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  KLINGAVÄLSÅN: Kävlingeån-Sövdesjön (WA14011444)
Stationen skapades: 2015-01-23 16:59 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:23 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Sjöbo - 1265
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kävlingeån - SE92000
Åtgärdsområde
Kävlingeån
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6164891
SWEREF99 TM Östlig: 413344

RT 90 2,5 gon V - X: 6168027
RT 90 2,5 gon V - Y: 1362586

WGS84 Latitud: 55,6221945748546
WGS84 Longitud: 13,6239130434733

ETRS-89 Latitud: 55.62219
ETRS-89 Longitud: 13.62391

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Si97M Klingavälsån,Uppströms åtgärd UC4LIFE; nedströms Ilstorpsvägen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2013 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2013 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2013 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2013 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2013 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - UC4Life/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningGRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger