Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Malmö hamnområde (WA27428567)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Malmö hamnområde (WA27428567)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Malmö hamnområde (WA27428567)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Malmö hamnområde (WA27428567)
Stationen skapades: 2015-02-27 13:24 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:43 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Malmö - 1280
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
2005
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6165924
SWEREF99 TM Östlig: 373310

RT 90 2,5 gon V - X: 6169525
RT 90 2,5 gon V - Y: 1322543

WGS84 Latitud: 55.622694957311
WGS84 Longitud: 12.988069571551

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Malmö hamn

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Prioriterade ämnen   Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Prioriterade ämnen Di(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP) Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Särskilda förorenande ämnen   Två gånger 2005 -
KÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stad Miljögifter i skrubbskädda Särskilda förorenande ämnen Bisfenol A Två gånger 2005 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Undersökningar av miljögifter i Skrubbskädda inom Malmö stadPrioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenDi(2-ethylhexyl)ftalat (DEHP)
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenBisfenol A