Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Alnarpsån (WA42262521)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Alnarpsån (WA42262521)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Alnarpsån (WA42262521)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Alnarpsån (WA42262521)
Stationen skapades: 2011-03-09 20:03 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Burlöv - 1231
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE89090
Åtgärdsområde
Segeå
Startår
2008
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6168042
SWEREF99 TM Östlig: 378069

RT 90 2,5 gon V - X: 6171590
RT 90 2,5 gon V - Y: 1327330

WGS84 Latitud: 55,6429344976195
WGS84 Longitud: 13,0626598374577

ETRS-89 Latitud: 55.64293
ETRS-89 Longitud: 13.06265

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag 1 Alnarpsån vid utloppet

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Biologisk syrgasförbrukning, 7 dygn 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2008 -
KÖ, Sydkuståar Burlöv Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2008 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKÖ, Sydkuståar BurlövFörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKÖ, Sydkuståar BurlövNäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve