Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lommabukten (WA81342479)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lommabukten (WA81342479)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lommabukten (WA81342479)
Stationen skapades: 2011-02-27 16:29 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Malmö - 1280
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6168940
SWEREF99 TM Östlig: 374148

RT 90 2,5 gon V - X: 6172534
RT 90 2,5 gon V - Y: 1323417

WGS84 Latitud: 55.65
WGS84 Longitud: 13

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota ÖVF 4:12 ÖVF 4:12

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Aldrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dieldrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Endrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen DDT Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Isodrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundPrioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink