Kvärlöv nedstr. Dalbyån (endast 2002)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE617332-133898
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  HÖJE Å: Önnerupsbäcken-källa (WA73964556)
Förlängning av förvaltningscykel 3: 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 15:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Staffanstorp - 1230
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Höje å - SE91000
Åtgärdsområde
Höjeå
Startår
1988
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6169911
SWEREF99 TM Östlig: 389691

RT 90 2,5 gon V - X: 6173325
RT 90 2,5 gon V - Y: 1338980

WGS84 Latitud: 55.6624984148
WGS84 Longitud: 13.246471509

ETRS-89 Latitud: 55.66249
ETRS-89 Longitud: 13.24646

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag 12 Kvärlöv nedstr. Dalbyån (endast 2002)

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

SRK, Höje å Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var tredje år 1988 -