Verkaån, Kristinehov

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE617803-138494
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2015-03-01 15:52 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-03-12 19:48 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Tomelilla - 1270
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE88089
Åtgärdsområde
Österlen
Startår
2006
Slutår
2006
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6175147
SWEREF99 TM Östlig: 435568

RT 90 2,5 gon V - X: 6178030
RT 90 2,5 gon V - Y: 1384940

WGS84 Latitud: 55,7177915331556
WGS84 Longitud: 13,9743527712094

ETRS-89 Latitud: 55.71778
ETRS-89 Longitud: 13.97434

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Skåne övrigt Elfiske i skånska vattendrag 112:4 Verkaån, Kristinehov

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Skåne övrigt Elfiske i skånska vattendrag Fisk   annat 2006 2006
RMÖ, Skåne övrigt Elfiske i skånska vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) annat 2006 2006