Hörbyån, södra armen (Lybybäcken)

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE619254-136604
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Lybybäcken (WA26787973)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Lybybäcken (WA26787973)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Lybybäcken (WA26787973)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Lybybäcken (WA26787973)
Stationen skapades: 2015-06-22 19:42 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2019-04-16 18:26 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Hörby - 1266
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Rönne å - SE96000
Åtgärdsområde
Rönne å
Startår
2012
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6189434
SWEREF99 TM Östlig: 416515

RT 90 2,5 gon V - X: 6192545
RT 90 2,5 gon V - Y: 1366045

WGS84 Latitud: 55,8432191286961
WGS84 Longitud: 13,6667719259385

ETRS-89 Latitud: 55.84321
ETRS-89 Longitud: 13.66675

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ri72 Hörbyån södra armen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2012 -
SRK, Rönne å Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2012 -