Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  S m Öresunds kustvatten (WA98886056)
Stationen skapades: 2009-03-23 14:46 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:46 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Skåne - 12
Kommun
Landskrona - 1282
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Öresund
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6188957
SWEREF99 TM Östlig: 362815

RT 90 2,5 gon V - X: 6192694
RT 90 2,5 gon V - Y: 1312312

WGS84 Latitud: 55.82666667
WGS84 Longitud: 12.81

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, SCR 2008, Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen ÖVF 3:5
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk ÖVF 3:5
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota ÖVF 3:5 ÖVF 3:5

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, SCR 2008, Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Prioriterade ämnen   En gång 2008 2008
NMÖ, SCR 2008, Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2008 2008
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen   En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Fluoranten En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Antracen En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Naftalen En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Hexabromcyklododekaner (HBCDD) En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Prioriterade ämnen PFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater En gång 2010 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen   Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Polyaromatiska kolväten (PAH) Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dioxiner och dioxinlika föreningar Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Aldrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Dieldrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Endrin Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen DDT Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Prioriterade ämnen Isodrin Var tredje år 1999 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen   En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Krom En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Zink En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2010 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen   Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Krom Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Zink Var tredje år 1999 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Särskilda förorenande ämnen Koppar Var tredje år 1999 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Acenaften En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluoren En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fenantren En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Pyren En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Benso(a)antracen En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Krysen En gång 2010 -
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i Öresund miljögifter i fisk Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Dibenso(a,h)antracen En gång 2010 -
SRK, Öresunds vattenvårdsförbund Miljögifter i biota Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   Var tredje år 1999 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, Öresunds vattenvårdsförbundPrioriterade ämnenAldrin
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenDDT
Prioriterade ämnenDieldrin
Prioriterade ämnenDioxiner och dioxinlika föreningar
Prioriterade ämnenEndrin
Prioriterade ämnenHexaklorbutadien
Prioriterade ämnenIsodrin
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKvicksilver och kvicksilverföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenPolyaromatiska kolväten (PAH)
Prioriterade ämnenTributyltenn föreningar
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
RMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i ÖresundPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBenso(a)pyrene
Prioriterade ämnenBenso(b)fluoranten
Prioriterade ämnenBenso(g,h,i)perylen
Prioriterade ämnenBenso(k)fluoranten
Prioriterade ämnenBromerad difenyleter
Prioriterade ämnenFluoranten
Prioriterade ämnenHexabromcyklododekaner (HBCDD)
Prioriterade ämnenIndeno(1,2,3-cd)pyren
Prioriterade ämnenNaftalen
Prioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Operativ övervakningRMÖ, Miljögifter i fisk (skrubbskädda) i ÖresundPrioriterade ämnenPFOS - Perfluoroktansulfonsyra och dess derivater